قطعات لاستیکی رنو میدلام

رنو میدلام renault-trucks-midlum

کد R1350 بوش سر فنر جلو میدلام کوچک (2 تیکه)

کد: R1350

بوش سر فنر جلو میدلام کوچک (2 تیکه)

کد: R1351  بوش سر فنر جلو میدلام بزرگ (2 تیکه)

کد: R1351

بوش سر فنر جلو میدلام بزرگ (2 تیکه)

کد: R1352  بوش سر فنر جلو میدلام کوچک

کد: R1352

بوش سر فنر جلو میدلام کوچک

کد: R1353 بوش سر فنر عقب میدلام بزرگ

کد: R1353

بوش سر فنر عقب میدلام بزرگ

کد: R1354  لاستیک پایه اتاق میدلام

کد: R1354

لاستیک پایه اتاق میدلام

کد: R1355  لاستیک موجگیر میدلام فلزدار

کد: R1355

لاستیک موجگیر میدلام فلزدار

 

کد: R1356  لاستیک موجگیر چاکدار میدلام

کد: R1356

لاستیک موجگیر چاکدار میدلام

   

 

   

 

قطعات لاستیکی رنو میدلام

 

رنو میدلام renault-trucks-midlum