پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی آنلاین

سفارش آنلاین صنعت سازان گواه

کاتالوگ شرکت صنعت سازان گواه

قطعات لاستیکی مایلر و ده تن

کامیون 1924 - ده تن mercedes-benz-trucks-10ton-miller-ikco-diesel

 

کد: B1050 دسته موتور عقب مایلر (آلومینیومی)

کد: B1050

دسته موتور عقب مایلر (آلومینیومی)

کد: B1051 دسته موتور عقب مایلر (آهنی)

کد: B1051

دسته موتور عقب مایلر (آهنی)

کد: B1052 دسته موتور عقب مایلر (رزوه 18)

کد: B1052

دسته موتور عقب مایلر (رزوه 18)

کد: B1053 دسته موتور جلو مایلر

کد: B1053

دسته موتور جلو مایلر

کد: B1054 دسته گیربکس مایلر آهن دار

کد: B1054

دسته گیربکس مایلر آهن دار

کد: B1055 گردگیر دسته دنده مایلر

کد: B1055

گردگیر دسته دنده مایلر

کد: B1056 لاستیک وسط گاردان مایلر جدید

کد: B1056

لاستیک وسط گاردان مایلر جدید

کد: B1057 لاستیک وسط گاردان مایلر قدیم

کد: B1057

لاستیک وسط گاردان مایلر قدیم

کد: B1058 دسته موتور عقب ده تن

کد: B1058

دسته موتور عقب ده تن

کد: B1059 دسته موتور جلو ده تن

کد: B1059

دسته موتور جلو ده تن

کد: B1060 دسته گیربکس ده تن

کد: B1060

دسته گیربکس ده تن

کد: B1061 گردگیر دسته دنده ده تن

کد: B1061

گردگیر دسته دنده ده تن

کد: B1062 لاستیک وسط گاردان ده تن جدید

کد: B1062

لاستیک وسط گاردان ده تن جدید

کد: B1063 لاستیک وسط گاردان ده تن قدیم 

کد: B1063

لاستیک وسط گاردان ده تن قدیم

کد: B1064 گردگیر سه چین هواکش ده تن

کد: B1064

گردگیر سه چین هواکش ده تن

کد: B1065 لاستیک دو سر پیچ پشت اتاق ده تن

کد: B1065

لاستیک دو سر پیچ پشت اتاق ده تن

کد: B1066 لاستیک داخل گلدانی

کد: B1066

لاستیک داخل گلدانی

کد: B1067 لاستیک پایه اتاق گلدانی

کد: B1067

لاستیک پایه اتاق گلدانی

 کد: B1068 لاستیک سر فنر ده تن

کد: B1068

لاستیک سر فنر ده تن

کد: B1069 پایه رادیاتور ده تن با مهره و واشر

کد: B1069

پایه رادیاتور ده تن با مهره و واشر

 

 

قطعات لاستیکی مایلر و ده تن

 

مطالب مرتبط

فهرست محصولات تولیدی براساس شرکت های خودروسازی

       1  2  3  4  5  6   8  9